TERAPIA

on psykoterapiamuoto, jossa kuvallinen työskentely toimii siltana ulkoisen ja sisäisen todellisuuden sekä tietoisen ja tiedostamattoman välillä terapeuttisessa työskentelyprosessissa. Kuvataidepsykoterapia soveltuu eriasteisista psyykkisistä ongelmista kärsiville lapsille ja aikuisille. Kuvataideterapiaa käytetään sekä yksilö-että ryhmäterapiana....