CV

TUTKINNOT

2023      Kouluttajapsykoterapeutti, Kuvataidepsykoterapeuttien integratiivinen kouluttajapsykoterapeutti-                      koulutus. 38 op. Suomen Kuvataidepsykoterapeuttien liitto ry ja Jyväskylän yliopisto.

2022     Työnohjaaja, Turun kesäyliopisto, Suomen Psykofyysisen psykoterapian yhdistys ja STORY ry

2015      Erityistason Kuvataidepsykoterapiakoulutus, Suomen Mielenterveysseura, 12/2011- 10/2015 81 op.

2005      Toimintaterapian erikoistumisopinnot: Lapsi ja nuori toimintaterapiassa(20 ov), Helsingin                      ammattikorkeakoulu Stadia (2004- 2005).

1996      Toimintaterapeutin ammattitutkinto (3,5v ), Turun terveydenhuolto-oppilaitos.

1990      Diakonia- ja sosiaalityön tutkinto, Suomen Kirkon Sisälähetysseuran Opisto, Pieksämäki.

1986      Ylioppilastutkinto, Turun Lyseon Lukio


PSYKOTERAPEUTTISET VALMIUDET

2010

Mikä mieli kuvissa I-II 2007 -2010

80 op taideterapian täydennyskoulutusohjelma, Suomen Taideterapiayhdistys ry sekä Helsingin Yliopiston Täydennyskoulutuskeskus Palmenia. Taideterapeutti-nimike, STTY ry.


MUU KOULUTUS

2023            Taiteet ja luovuus psykofyysisessä psykoterapiassa. 3.-4.3.2023

2023           Ensiapu ja säätelykeinot. Psykofyysinen psykoterapia ry. 4.-5.1.2023

2021             Sukupuolisuuden ja seksuaalisuuden moninaisuus, EFFP ja Suomen psykoanalyyttinen

                      yhdistys ry, 22.5.2021

2021             Traumaterapian täydennyskoulutus 24.1.2020- 12.2.2021, Therapeia-säätiön Koulutuskeskus,                                  60 h, teoria-ja kliinisiä seminaareja ja kirjallisuuteen perehtymistä

2020            Catch up-days, 31.1.-1.2.2020 Tampereen kesäyliopisto. Psykoterapeutin työssäjaksamisen

                      tukeminen.  Cecilia Waldekranz.

2019            EA I, 21.-22.10.19 Merplast, Aura

2019            Mentalisaatiotyöskentely psykodynaamisessa psykoterapiassa 5.4.-15.11.2019, 6 päivää, Suomen

                     Mentalisaatioinstituutti, Nina Pyykkönen, erikoispsykologi, PsL, Yksilö-ja ryhmäpsykoterapeutti,                           Työnohjaaja STOry

2019           Elinvoimaa luonnosta ja liikkeestä-workshop 1.-2.3.2019, Turku. Suomen Psykofyysinen                                            Psykoterapia ry. Turku.

2016- 19  Turun kesäyliopisto, Psychophysical psychotherapy advanced studies

                      (21.9.2016- 9.2.2019). 60 op. George Downing, PHD.

2018             Oma keho tutuksi-ammattiauttajan keho-mieli -ryhmä. Turun kesäyliopisto.

                      3.9. -19.11.2018. Turku. 10h.

2018             Nuorisopsykiatrian päivät 14.- 15.9.2018 Body, some, digi-psykoterapian näkökulmasta,

                     Suomen nuorisopsykiatrinen yhdistys ry, Helsinki.

2018             Ideatori 27.1.2018 Suomen Valokuvaterapiayhdistys ry. Salo.

2017             Apua Kantaan toimintaterapeuteille. 12.10.17, HKI. FYSI-palvelut Oy. 0,5 op.            

Epätoivon muuntuminen toivoksi. Vakavasti laiminlyötyjen ja traumatisoituneiden lasten psykoterapia. Pohdintaa hoitoprosessia edistävistä ja vaikeuttavista tekijöistä. 6.-7.10.17, Hki. Suomen lasten ja nuorisopsyko-terapiayhdistys ry. Kouluttajana Monica Lanyado.

Seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden monimuotoisuus terapiatyössä 14.9.2017,Turku. Turun kesäyliopisto. Kouluttajana Sateenkaarisohva, Aleksi Jalava.

Mentalisaatio ja suhde syömiseen 3.-4.3.2017. Psykofyysinen psykoterapia ry. Turku.


2016 HAASTE-koulutus. Aisti ry, Autismisäätiö, Turku. Haaste- toimintamalli haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäisyssä ja vähentämisessä.

2016 EA kertaus SPR, 14.10.16. Turku

2016 Embodied Eyes, Contemporary arts therapies, Nordic Art Therapy Seminar,17. -19.6.2016, Helsinki.

2016 Naisen vihan ja lesbisen rakkauden kohtaloita, Suomen ryhmäpsykoterapia ry, HKI,9.4.2016

2015 Suomen Taideterapiayhdistys ry, Trauma, professori Joy Scahverien,11. -12.9.15, Helsinki

2015 Suomen Psykoanalyyttinen psykoterapiayhdistys, Kesäkoulu 6.-8.8.15, Helsinki

2014 Häpeäseminaari, Suomen kuvataideterapeuttien liitto ry, 9.-10.14, Kulttuurikeskus Sofia, Helsinki

2013 EA I, Turku SPR 16. -17.11.2013

2013 Suomen Lasten ja nuorisopsykoterapiayhdistys ry: Ajatteleva sydän- kokonaisvaltaisesta läsnä olemisesta sekä Psykoterapeuttisen työn suhteuttaminen lapsen psyykkiseen häiriötasoon. Kouluttajana lasten-ja nuorisopsykoterapeutti Anne Alwarez, Lontoosta. 11. -12.10.2013

Nuoruusiän kehityshaasteet tänään, Gustav Amnellin juhlasymbosiumi, HKI,6.4.13

2012 14. -15.9. Seminaari: Taideterapia syövän hoidossa, Päiväkirja kuvin ja sanoin & muuttunut kirja muuttuneesta elämästä, Harriet Wadeson ja Suomen Taide-terapiayhdistys ry

2011 Hus-psykiatrian koulutuspäivä 20.10.2011 Helsinki. Lasten ja nuorten neuropsykiatrinen toimintakyvyn tutkimus.

2011 Training Day with Hillary Kennedy. Vig/MLL-videoavusteisen vuorovaikutusohjauksen menetelmän koulutuspäivä, MLL Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, Huvitus, Yläne. 14.10.2011.

2011 -12 MLL:n Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiön järjestämää GAS- The Goal Assainment Scale -koulutuksia./Yksilöllinen perhekuntoutus sekä Avoterapiat.

2011 Lasten toimintaterapia-arviointi, Terapia Tammisto, Tampere 26.8.2011.

2011 Pitkäkestoinen taidepsykoterapia ja taideterapiatutkimus, Kliinisiä tapauskuvauksia persoonallisuushäiriöiden, depression ja ahdistuneisuuden hoidosta Helsinki. 9.-10.9.2011

2011 Rauman Psykoterapiayhdistys ry, Satujen symboliikka 20.8.2011.

2011 Suomen Toimintaterapeuttiliiton valtakunnalliset koulutuspäivät 7.-8.4.2011, Tampere. (GAS-tavoitteiden asettaminen ja arviointi. ESI: Sosiaalisten taitojen mittari-luento sekä kirjallisuusterapia-workshop.)

2011 EA22009- 2010 Liedon kansalaisopisto kuvataiteen jatkoryhmä

2010 Akvarellin lyhytkurssit Auralan kansalaisopisto noin 60 tuntia

2010 Toimintaterapian tutkimus-ja kehittämissymbosium, Turku AMK ja Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry

2010 Luovat toiminnat terapiatyössä, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, 5.2.2010 HUS, HYKSin Naisten-ja lastentautien yksikkö, Lastenklinikkaryhmän toimintaterapeutit

2010 Kaari ry: 3.5. Sisaruussuhteet A. Larjamo ja 1.11. Vanhemmuus ja piilotajunta P. Siltala

2008- 09 VIG/ MLL ®-videoavusteisen perhe- ja vuorovaikutuksen ohjaajan perustason 7op

2008         Videoavusteisen perhe-ja vuorovaikutuksen ohjaus /MLL orientaatiotason koulutus

20 tuntia  26.9.     ja 17.10.2008

2009- 2010 Taideterapian koulutusohjelma: Mikä mieli kuvissa II (40op). Helsingin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Palmenia ja Suomen Taideterapiayhdistys ry.

2007- 2008 Taideterapian koulutusohjelma: Mikä mieli kuvissa I (40op). Helsingin yliopisto, täydennyskoulutuskeskus Palmenia ja Suomen Taideterapiayhdistys ry.

2007 Hygieniapassikoulutus, 21.4.2007, Yläne

2006 Lasten ja nuorten ryhmätaideterapia, Helsinki 25.- 26.8.2006

2006 Sensomotoristen valmiuksien kliininen havainnointi, Turku , 23.- 24.4.2006

2005 Leikki kuntoutuksen välineenä, Turku 2.12.2005 Sateenkaari

2005 Theraplay ryhmäperuskurssi, Suomen Theraplay-yhdistys, Helsinki, 16.- 17.9.2005

2005 Toimintaterapeuttiliiton valtakunnallinen koulutuspäivä, Turku

2005 Lapsi ja nuori toimintaterapiassa erikoistumisopinnot (20 ov) Helsingin ammattikorkeakoulu Stadia (2004- 2005)

2005 Viittomien viikonloppu-kurssi (23.-24.4.2005), Turku

2003 Suomen Toimintaterapeuttiliiton valtakunnalliset koulutuspäivät (2pv) Tampere.

2003 Ratkaisukeskeisen menetelmän ja perhetyön ammatillinen täydennyskoulutus: S-Akatemia (90t) , Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Kuntoutus- ja Kehittämiskeskus Huvitus (7.1- 15.12.2002).

2002 Aktivoivan ohjannan menetelmän peruskurssi teoria- ja harjoitusosa (40h). MLL:n Kuntoutus-ja kehittämiskeskus Huvitus.

2002 ATK-koulutus, Loimaan aikuiskoulutuskeskus 3.- 4.1.2002 (14,5h).

2002 Ryhmänohjaajakoulutus (20h) MLL:n Kuntoutus-ja Kehittämiskeskus Huvitus.

1997 Kädentaitoja terapiatyöhön (32h) 30.9.- 25.11.1997, Kaarinan sosiaalialan oppilaitos.

Insoo Kim Berg- koulutus, MLL:n Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus.

Autististen lasten ja nuorten toimintaterapian kehittäminen, 3.-4.11.1997,Sensorisen integraation Terapiayhdistys. ry, Helsinki.

Musiikkiterapia- koulutus (16h), musiikkiterapeutti Pentti Niemi, MLL:n Kuntoutus-ja kehittämiskeskus Huvitus.

Ryhmänohjaajan taidot- koulutus (24h), MLL:n Kuntoutus- ja kehittämiskeskus Huvitus.

Aivohalvaus- ja afasialiitto ry:n koulutus työntekijöille 18. -19.1.1997. Erityis-osaamiskeskus Suvituuli, Turku.

1987 Varsinais-Suomen Kansanopisto, luovan toiminnan linja.


TYÖKOKEMUS:

Kuvataideterapeuttina

2012 alkaen yksilö-ja ryhmäasiakkaita toiminimellä Turussa. 

 Terapiaryhmissä työparina Tarja Nordlund, et-lasten ja nuorten ryhmäpsykoterapeutti.


Toimintaterapeuttina

Mannerheimin Lastensuojeluliitto, Lasten ja nuorten kuntoutussäätiö, Kuntoutus - ja kehittämiskeskus Huvitus, Yläne 2.8.1996 - 2017.

Vuoden 2011 alusta olen työskennellyt osa-aikaisesti Säätiön Turun toimipisteessä ja lasten ja nuorten avoterapiapalveluissa vuoden 2013 loppuun asti. Työssäni ohjasin monimuoto-ryhmäterapiaa yhdessä psykoterapeutti-työparin kanssa neuropsykiatrisille lapsille ja nuorille.

Salon Seudun sairaala, Halikko 1.7.- 31.12.1996.

Aivohalvaus- ja afasialiitto ry, Suvituuli, Turku. Aikuisten kursseja keväällä 1997.


Diakonina

Turun Henrikin seurakunnan diakoniaviransijaisena 25.7.1990- 31.7.1992.


Muu työkokemus

Henkilökohtaisena avustajana sekä Turussa että Lahdessa vaikeasti cp-vammaiselle aikuiselle.

(2.8.1992 - 30.9.1994).

Turun cp-yhdistyksen nuorten leirillä avustajana 1.- 8.8.1993 ja 16.- 24.7.1994.

Turun cp-yhdistyksen nuorten sopeutumisvalmennuskurssilla avustajana 1.- 8.8.1993.

Lastenvalvojana, Turun cp-yhdistys ry. 2.11.- 7.12.1992.

Ohjaajana, Hakamaan koulun erityissiirtola 27.7- 7.8.1987.

Avustaja, Suomen Osteogenesis Imperfecta- yhdistys ry. Sopeutumisvalmennuskurssi, 8.- 14.6.1987.

Luokkakohtainen avustaja, Hakamaan koulu 11.- 30.5.1987.